OSNIVANJE MULTIMEDIJALNE KOLIBE

Multimedijalna koliba je umjetnička organizacija koju su u srpnju 2013. osnovale dramaturginja i radiofoničarka Pavlica Bajsić i plesna umjetnica Zrinka Šimičić Mihanović sa suradnicima.