LINIJICA LINIJA

Na ovoj kreativnoj radionici, namijenjenoj djeci predškolskog uzrasta, kroz dvije srijede bavit ćemo se jednim od osnovnih likovnih elemenata – LINIJOM. Kako ona postoji i što sve može stvoriti na papiru i u prostoru te kako se prevodi u medij tijela, pokreta i zvuka. Sa Srđanom Nogićem, inženjerom zvuka i snimateljem na Hrvatskom Radiju, kroz igru i vježbe, radit ćemo na osvještavanju funkcija sluha i njegovoj aktivoj upotrebi; razvijat ćemo odnos prema vlastitom glasu i glasovima ostalih sudionika, te reproduciranim, simuliranim i na licu mjesta proizvedenim zvukovima. S likovnom umjetnicom Tonkom Maleković i plesačicom Zrinkom Šimičić Mihanović crtat ćemo na papiru kao i u tijelom u prostoru, oživljavajući različite društvene igre i baveći se linijom kao elementom povezivanja ili razdvajanja.