JA PA TI PA MI: EPIZODA STRANCI DIO PROGRAMA RUKSAK (PUN) KULTURE 2017.

Epizoda Stranci dio je serije scenskih događanja za djecu Ja pa ti pa mi koja je nastala kao nastavak višegodišnjeg istraživačko-edukativnog projekta Od Balona do slona kojeg Koliba provodi od 2014.