DAN OTVORENIH VRATA MULTIMEDIJALNE KOLIBE

Pozvani ste pridružiti se slijedećim satovima i prezentacijama programa:

od 9.00 sati: Vježbe za dobar dan

od 10.00 sati: Ples beba – tečaj razvojnog pokreta

od 11.00 sati: Kreativni ples za djecu i roditelje

od 12.00 sati: Kreativna srijeda u Kolibi – interdisciplinarne radionice za djecu predškolskog (od 4 god.) i osnovnoškolskog uzrasta (1.- 4. razred)

od 13.00 sati : Ples za trudnice

od 14.00 sati: Neformalno do forme – suvremeni ples za svakoga

od 15.00 sati: Qi Gong

od 19.30 sati: Terapijska grupa za osobni rast i razvoj

Redovni program satova i radionica počinje 15.09. prema najavljenom rasporedu.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo da se za sve programe prethodno najavite na broj telefona: 095 832 86 82 ili na e-mail:info@multimedijalnakoliba.hr.

Dobrodošli!