CRUEL CRUEL NATURE U TEATRU &TD

zrinka šimičić mihanović /koncept, koreografija i izvedba/
lana hosni /koreografija i izvedba/
martina mezak /video i svjetlo/
adam semijalac /glazba/

“nevina i blagotvorna”, reći će thoreau, priroda “suosjeća s našom vrstom”. dok vjetar kod p. j. harvey šapuće: “cruel nature has won again…” priroda čovjeka i priroda prema čovjeku, suosjećajna je i okrutna, razara (i samu sebe) i ponovno stvara. buja i isušuje, utišava i zaogrće, nastaje i nestaje. pobjeđuje. nije ni dobra ni loša, sretna ni nesretna, blaga ni surova, nema početak ni kraj. stalan joj je tek pokret, promjena. obnavljanje, u svemu, stalno. pokret je taj koji se opire i govori da se smrt nastavlja u život. ako je priroda ta koja pobjeđuje, a dio smo joj, u svom pulsiranju, i mi smo pobjednici. dijete spava, diše, nosnice mu se se šire: u tom pokretu sjaji sreća trenutka. krhkost. strah. nježnost. snaga. cruel, cruel nature.

***

Ovaj suradnički projekt nastao je kao odgovor autorica i autora, okupljenih na poziv plesne umjetnice Zrinke Šimičić Mihanović, na temu otpornosti i obnavljanja koje nalazimo u svakom dahu, svakom pokretu, u nama samima i oko nas. Za autoricu koncepta ova tema proizašla je iz višegodišnjeg bavljenja pokretom kroz somatski pristup. Okupljanju suradničke ekipe prethodilo je istraživanje pokreta kroz somatsku perspektivu te se tema obnavljanja iskristalizirala kao ključna za njegovo razumijevanje. Rad je nastao u suradnji s festivalom Perforacije 2018.

***

Koprodukcija:

Zrinka Šimičić Mihanović, Multimedijalna koliba i Domino

Projekt su podržali:

Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, festival Perforacije

Rad Multimedijalne kolibe podržava Zaklada Kultura nova.

U vidu prostora za probe projekt je podržan od ekscene i Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Plesnog centra Tala i Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu – Kulture promjene.

Hvala: Gradskom dramskom kazalištu ”Gavella”, Sonji Pregrad, Zrinki Užbinec i Dubravku Mihanoviću.