“Neformalno do forme” - suvremeni ples za svakoga

Na slobodan, kreativan i individualiziran način, kroz zadane forme i improvizaciju, radimo na razvijanju gipkosti, snage i općenito svijesti o tijelu; ponovno otkrivamo zaboravljenje (ili nikad do kraja usvojene) obrasce kretanja koji će nam pomoći da, kako plesne, tako i svakodnevne, pokrete izvodimo s više lakoće te da ponovo probudimo radost i potrebu za kretanjem koju smo imali kao djeca. 

Satove vodi Zrinka Šimičić Mihanović, profesionalna plesačica suvremenog plesa i diplomirana IDME (Infant Developmental Movement Educator)  i SME (Somatic Movement Educator) na Školi za Body-Mind Centering®.

Prijavi se

forma.jpg

Email facebook twitter