INDIGO

ideja:
Zrinka Šimičić Mihanović

razvoj koncepta, koreografija i izvedba:
Sonja Pregrad, Zrinka Šimičić Mihanović, Zrinka Užbinec

oblikovanje zvuka:
Hrvoslava Brkušić

oblikovanje svjetla:
Igor Pauška (KULTURA studio za audiovizualne komunikacije)

Naša koža granica je između našeg tijela i prostora oko nas. Pokrećući svoje tijelo, mi pokrećemo tu granicu, pokrećemo prostor oko sebe, mijenjamo svoj okoliš.

Indigu se želimo baviti plesom kao pokretom prostora oko tijela, ali i plesom kao odgovorom na pokret prostora oko tijela, plesom kao činom promjene, plesom kao rezultatom percepcije drugoga, odnosno plesom koji angažira drugoga. Ono što nas zanima je kinestetička empatija, tjelesno razumijevanje drugoga, suživljavanje, dijeljenje prostora… Zanima nas područje u kojem tijelo postaje aktivni transformator – tuđeg pokreta u naš, novi pokret; tuđeg iskustva u naše, novo iskustvo.

“Živi sustavi integrirana su cjelina čije se osobine ne mogu svesti na osobine pojedinih njihovih dijelova. (…) Ako se sustav razlaže na pojedine dijelove, sustavne značajke se gube. (…) Objasniti nešto pomoću konteksta, znači objasniti nešto pomoću okoliša. Sustavno poimanje ujedno je i poimanje koje je okrenuto okolišu. (…) Ono što nazivamo “dijelovima”, tek su obrasci u nerazdvojivoj mreži odnosa. Prema sustavnom poimanju svijeta i sami su objekti mreže odnosa, koje su pak dio većih mreža.” (Fritjof Capra: Mreža života)

Metodološki, ovaj se rad nastavlja na prethodni rad autorskog trija Pregrad-Šimičić-Užbinec, Pokret Mislim Okret, gdje su se tri autorice-izvođačice bavile pitanjem motivacije i razotkrivanjem procesa nastanka plesnog, odnosno izvedbenog materijala, verbalno artikulirajući misli koje prethode ili prate određenu radnju. Novi rad proizašao je iz izoštravanja segmenata izvedbe koji su direktno (ili indirekto) uvjetovani drugim: pokretom drugog, pogledom drugog, blizinom drugog… plesačice, kao i gledatelja.

produkcija: Multimedijalna koliba, 2014.

projekt su podržali:
Grad Zagreb
Ministarstvo kulture RH
Projekt je ostvaren u suradnji s Centrom za kulturu POUZ, ekscenom i Plesnim centrom TALA.

premijera: 28. studenog 2014. u Teatru &TD

iz kritika:

”… Indigo je dijaloška izvedba koja doslovce treperi od suigre sa svima prisutnima…Nemoguće je reći što “točno” razmjenjuje trio Pregrad, Šimičić i Užbinec sa svojom publikom, ali definitivno je riječ o suptilnoj kakvoći međusobnog upoznavanja i prihvaćanja u kojoj je jedna strana (peformerice) modelno ranjivija i otvorenija od druge (publike), što onda pomiče standarde  reagiranja i okupljenog gledališta. ..već je i igranje pogledima, osmjesima i približavanjima dostatno za nastanak zajedničkog kinetičkog tijela svih sudionika ove izvedbe…”

Nataša Govedić: Ljudska gradnja ili proširena tijela, Zarez, 26.03.2015.

http://www.zarez.hr/clanci/ljudska-gradnja-ili-prosirena-tijela

 fotografija: Jasenko Rasol