IMPROSPEKCIJE2016

10. međunarodni festival improvizacije
od 23. do 26. studenog 2016.
Teatar &TD, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Improspekcije smo tijekom posljednjih deset godina razvijale kroz stalno osluškivanje kretanja i potreba, prvenstveno suvremene plesne, ali i šire nezavisne izvedbene scene, otvorene različitim autorskim i izvođačkim poetikama, a zadržavajući fokus na improvizaciji u svoj širini njene prisutnosti u različitim umjetničkim praksama. Vodeći se time, svake smo godine iznova propitivale format događanja obuhvaćenih imenom Improspekcije te smo stalno širile krug sudionika, suradnika i publike.

Improvizacija, kako je mi shvaćamo i nastojimo afirmirati kroz Improspekcije, odnosi se na stanje, a ne na formu. Stanje koje podrazumjeva otvorenost spram trenutka, prihvaćanje neizvjesnosti kao neizostavnog dijela izvedbe, inkluzivnost, potragu za nehijerarhičnim odnosom i komunikacijom između sudionika, različitih medija, izvođača i gledatelja.

Deseto izdanje Improspekcija, uobičajeno radno i usputno slavljenički, donosi pogled unatrag – prisjećanje na početke ove inicijative, ponovni susret sa suradnicima s kojima smo je zajednički razvijali, osvrtanje na put koji smo do danas prešli, no jednako tako nudi i pogled prema naprijed – prema novim suradnjama, partnerstvima i temama, novom desetljeću koje otvaramo ovim festivalom.

Program:
23. studenog 2016.
20.00 sati, Teatar &TD, Velika dvorana

Zrinka Šimičić Mihanović: Nestajanja, somatski susret izvođača i publike
autorica koncepta: Zrinka Šimičić Mihanović
plesačice: Tamara Curić, Lana Hosni, Roberta Milevoj, Ivana Pavlović, ZrinkaŠimičić Mihanović, Nastasja Štefanić
autor zvuka: Roko Crnić
oblikovatelj svjetla: Tomisav Maglečić
istraživačica procesa: Ivana Slunjski
koprodukcija: Multimedijalna koliba i Zrinka Šimičić Mihanović
Rad Nestajanja gradi se na somatskom iskustvu izvođača, kao i gledatelja.
”Zanima nas pojedinačno i osobno koje izranja iz općeg i univerzalnog. Krećemo od jedne, prve stanice iz koje smo nastali, kao pojedinci i kao vrsta i, putujući dubinama različitih struktura i procesa koji nas čine onime što jesmo, stvaramo ples.”
Autorica koncepta, Zrinka Šimičić Mihanović, posljednjih deset godina studira i istražuje somatski pokret, prvenstevno kroz Body-Mind Centering® pristup, ali i kroz druge somatske pristupe i prakse. Njezin autorski rad i do sada je bio nadahnut somatskim iskustvom, no u Nestajanjima ono prvi put istodobno postaje ishodištem, metodom, a na određeni način i temom rada.

21.00 sat
razgovor: uvod u ovogodišnji festival

24. studenog 2016.
od 11.00 do 18.00 sati, Teatar &TD, Polukružna dvorana
Madalina Dan: Agency of Touch
taktilna izvedba za jednu osobu
oblikovanje prostora i kostima: Ana Botezatu
oblikovanje zvuka: Natalia Bustamante
produkcija: HZT (Hochschulübergreifende Zentrum Tanz Berlin)
Agency of Touch je susret izvođačice i primatelja/ice u kojem se dodiru pristupa kao izvedbenoj, hotimičnoj gesti. To je pokušaj stvaranja trenutnih taktilnih kompozicija (koreografija). Recepcija rada ovisi o osjetilnoj spremnosti primatelja/ice koji/a ga subjektivno doživljava i opaža na svojem tijelu.
Riječ je o praksi koja daje predsnost dodiru, haptičkom i tjelesnom iskustvu u odnosu na, u suvremenom tehnologiziranom društvu, toliko dominantno vizualno iskustvo.
Rad je instalacija određenog trajanja koja želi stvoriti sinestetičko, refleksivno okruženje oko dodira.
Prostor nudi četiri aktivnosti:
jedan-na-jedan taktilnu izvedbu (17-20 minuta po sudioniku/ci), prostor za crtanje u kojem je sudionik/ca pozvan/a izraziti svoj doživljaj izvedbe, izložbu crteža drugih sudionika/ca, prostor za odmor, promišljanje i kontemplaciju.

18.00 sati, Teatar &TD, Velika dvorana
Maja Đurinović: Kreativna ludost u sjeni Velikog Brata
predavanje
Predavanje nudi pogled na pedagoški i umjetnički postupak improvizacije u kontekstu razvoja Zagrebačke škole suvremenog plesa 20. stoljeća, na autorske stavove i (ne)pristajanje na rizik i novi, otvoreni i napeti odnos između koreografa i plesača kao kreatora tjelesnih materijala.

19.00 sati, Teatar &TD, Velika dvorana
Improvizacija u regiji: Rijeka
Gordana Svetopetrić: Komorebi
plesno – glazbena improvizacija
koncept i plesno – glazbena struktura: Gordana Svetopetrić 
ples: Senka Baruška, Zvonimir Kvesić, Irena Mikec, Martina Rukavina  
glazba: Mladen Ilić/ perkusije, Alen Svetopatrić/ bas gitara 
U izvedbi se bavimo propitivanjem trenutaka u kojima riječi prestaju igrati moćnu i jasnu ulogu. Onim trenucima kada univerzalna verbalna jedinica postane otopljena, otpuštena od svog značenja usmjeravajući nas u druge dimenzije u kojima pokret egzistira bez riječi..Poezijom vodimo tijelo, živimo u zvuku, plesom se prepuštamo zajedničkoj situaciji, u zajedničkom prostoru i istom kazališnom vremenu.
Komorebi je izraz koji nema doslovno značenje, a Japanci ga  koriste kada se zrake sunca probijaju kroz travu – simbioza sunca i listića. Ples nam, kao i poezija, nudi utočište u metaforama i upravo značenje Komorebi nas inspirira kroz poeziju, motivira u pronalaženju zajedničke priče, različito doživljene.  

20.00 sati, Teatar &TD, Velika dvorana
IMPROretroSPEKCIJE
izvedbeni razgovor s dosadašnjim suradnicima, sudionicima, gledateljima Improspekcija
koncept: Sonja Pregrad, Zrinka Šimičić Mihanović
Program je zamišljen kao interaktivni izvedbeni razgovor – improvizacija kojom (re)konstruiramo naš kolektivni narativ o proteklih deset godina, koji, pored povijesti Improspekcija, uključuje i povijest svih umjetnika koji su, na različite načine, doprinjeli razvoju i afirmaciji osnovne ideje ove inicijative. Događaj na koji vas pozivamo nije zamišljen kao retrospektiva Improspekcija, već kao pogled unatrag na naših zajedničkih deset godina, sa željom da ono što smo stvorili sagledamo kao tkanje međusobno prožetih događaja, iskustava i utjecaja.  

25. studenog 2016.
od 11.00 do 17.00 sati, Teatar &TD, Polukružna dvorana
Madalina Dan: Agency of Touch

18.00 sati, Teatar &TD, Polukružna dvorana
Razgovor s Madalinom Dan
o nastajanju projekta Agency of Touch koji će uključivati i prikaz dokumentacije (dijagrame metoda, crteže dosadašnjih sudionika, radne bilješke u formi bloga http://cargocollective.com/theAgencyofTouch), te osvrt na specifično iskustvo izvedbe u Zagrebu.

19.00 sati, Teatar &TD, Velika dvorana
Aleksandra Janeva Imfeld/Iva Nerina Sibila/IMRC: Nukleon
umjetničko vodstvo: Aleksandra Janeva Imfeld i Iva Nerina Sibila 
kreacija i izvedba: Josipa Lukinović, Helvecia Tomić, Irma Unušić, Iva Nerina Sibila, Leon Goličnik, Nikola Orešković 
izvršna poducentica: Amela Pašalić
produkcija: Inkluzivni kolektiv za istraživanje pokreta – IMRC i Hrvatski institut za pokret i ples 
Nukleon je prva grupna cjelovečernja predstava IMRC kolektiva. Nastala je u suradnji s Aleksandrom Janevom Imfeld, a kroz principe kolektivnog autorstva i improvizacije. Koreografski predjeli koje plesači proizvode posljedica su kolektivne razrade specifičnog sistema plesačke interakcije, nastalog iz svakog pojedinog plesačkog tijela. Sadržajno, Nukleon se smješta u prostoriju u kojoj se odvila rođendanska zabava, a čija, možemo tek naslutiti. Napuštena zabava, ispražnjene kutije i zaboravljena odjeća, preuzeti od novih aktera postaje mjestom dinamičkih i emocionalnih sudara i eksplozija.  Nukleon je zajednica koja djeluje kroz magnetsku i neraskidivu povezanost svojih dijelova.

20.30 sati, Teatar &TD, Velika dvorana
Andrew Morrish: Oh Well, Part 11
Oh Well je projekt produžene solo improvizacije u 26 dijelova, koji Andrew Morrish provodi od 2015. do 2017. u 12 gradova u 9 različitih zemalja.
Andrew vjeruje da je produženi solo umjetnička sudbina izvedbene improvizacije.
Vrijeme u kojem umjetnik otkriva i primijećuje više od iskustva izvođenja.
Vrijeme u kojem se putanje nastajanja značenja razvijaju i uslojavaju.
Vrijeme u kojem različiti načini rada utječu jedni na druge.
50 minuta je sasvim dovoljno vremena..

26. studenog 2016.
18.00 sati, Teatar &TD, Polukružna dvorana
Karmen Ratković: Ekofeminizam i improspekcije: o neprestanom uključivanju isključenog kao političkoj agendi
predavanje
Bit će kratkog govora o filozofijskim i političkim dosezima ekofeminizma, te srodnoj metodi procesnog rada kojom se afirmira rad s nesvjesnim/neartikuliranim, i u velikoj mjeri omogućuje primjena onog što zagovara ekofeministička epistemologija i njoj inherentna etika skrbi: metaforički govor, neprestanu afirmaciju / UKLJUČIVANJE marginalnih aspekata našega iskustva i onih isključenih u našem okruženju, njihovo osvještavanje/zamjećivanje, artikulaciju/imenovanje i prihvaćanje/transformaciju – i to sve kroz zagovaranje nužnosti političkog/javnog djelovanja.

19.00 sati, Teatar &TD, Polukružna dvorana
improvizacija u regiji: razgovor s umjetnicima iz Rijeke, Zadra, Osijeka, Karlovca, … o trenutnom stanju i mogućnostima razvoja lokalnih improvizacijskih scena kao i razvoja regionalne suradnje

20.00 sati, Teatar &TD, Polukružna dvorana
improvizacija u regiji: Zadar
Stošija Zrinski i Martina Šver: Cloud Deluxe
koreografkinja i izvođačica: Stošija Zrinski 
skladateljica i izvođačica: Martina Šver 
kostimografkinja: Ljiljana Babić 
oblikovatelj svjetla: Juraj Aras 
Predstava je nastala iz potrebe da se kroz pokret i emociju izraze aktualna situacija i pitanja autorice. Kroz improvizaciju i fokus na osobno proizašle su teme vezane za autoričin umjetnički put, rutinu svakodnevnice, te duhovna tematika. Postepeno tijekom izvedbe izražavaju se emocije, stanja i doživljaji poput neizvjesnosti, emocionalne borbe, rutine, estetike, bezvremenosti, nježnosti i mistike.
Glazba se stvarala metodom improvizacije i sinkroniciteta na zajedničkim probama plesačice i glazbenice te se prožima s plesom u emociji, tematici, dinamici i ekspresiji. Umjetničkom doživljaju predstave pridonosi prisutnost, komunikacija i sinergija dvaju izvođačica na sceni.

21.30 sat, Teatar &TD, Polukružna dvorana
Zrinka Užbinec, Zrinka Šimičić Mihanović i Sonja Pregrad: Pokret Mislim Okret, peta izvedbena postaja 
autorice i izvođačice: Zrinka Užbinec, Zrinka Šimičić Mihanović i Sonja Pregrad
produkcija: Improspekcije 2013.
„Zanima nas ono u pozadini plesa, svjesno i nesvjesno, ono što uvjetuje donošenje određene koreografske kao i izvođačke odluke. Bavimo se mišlju kao pokretom i pokretom tijela kao posljedicom misli. Pokušavamo artikulirati misli; izgovoriti ih i istovremeno osvijestiti na koji način one motiviraju, zaustavljaju i mijenjaju tijek kretanja. Plesača to stavlja pred izazov, a gledatelja? Pred zbrku značenja naoko nepovezanih pokreta ili mu pak nudi novi ključ za čitanje i razumijevanje plesa?“
Ovaj rad zamišljen je kao kontinuirani proces. Svaka nova izvedba, nova je cjelina; nudi mogućnosti za nova rješenja i novi je izazov za autorice i izvođačice.
U ovoj izvedbi izvođačicama će se pridružiti:
Vid Adam Hribar (klavijature), Lujo Parežanin (saksofon), Filip Runjić (bubnjevi) i Viktor Slamnig (bas gitara), koji će u nastavku predstave održati jazz/funk impro session.

26. i 27. studenog 2016. od 11.00 do 17.00 sati
Akademija dramske umjetnosti, Frankopanska 22
Solo improvizacija tijelom i glasom
Radionica pod vodstvom Andrewa Morrisha

***

umjetničke voditeljice festivala Improspekcije2016: Sonja Pregrad i Zrinka Šimičić Mihanović
grafičko oblikovanje: Dora Đurkesac
voditelj tehnike: Tomislav Maglečić
produkcija: Multimedijalna koliba
partneri: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu
projekt su podržali: Grad Zagreb i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Rad Multimedijalne kolibe podržava Zaklada Kultura nova.