Otvoren JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radnom mjestu: producent/-ica umjetničkih organizacija BADco. i Multimedijalna koliba

FB_cover.jpg

Umjetnička organizacija Multimedijalna koliba i umjetnička organizacija BADco. raspisuju


JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radnom mjestu: producent/-ica – 1 izvršitelj/-ica na određeno vrijeme


Opis poslova: koordinacija produkcije, operativno vođenje projekata, poslovna komunikacija i financijska administracija. Mjesto rada: Grad Zagreb, od doma i/ili u dogovorenom uredskom prostoru. Rad se zasniva sa svakom od dviju umjetničkih organizacija na određeno vrijeme od jedne godine uz izglednu mogućnost produženja. Probni rad traje tri mjeseca. Radnik/-ca radi za svaku od dviju umjetničkih organizacija pola radnog vremena, ukupno 40 sati tjedno. Natječaj je otvoren od 18.12.2017. do 31.12.2017.

Uvjeti:
- prethodno iskustvo na poslovima produkcije i koordinacije umjetničkih i kulturnih projekata
- poznavanje suvremenog kazališta
- poznavanje metodologije projektnog ciklusa
- osnovne administrativne sposobnosti (pisana korespondencija, izrada i praćenje jednostavnih proračuna, obavljanje jednostavnih financijskih zadataka)
- razvijene komunikacijske i koordinacijske vještine
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- dobro poznavanje rada na računalu, nadasve rada s programom za obradu teksta i programom za tablično računanje
- samostalnost u radu
- otvorenost i prilagodljivost
- samostalnost i inicijativnost u radu

Prednosti:
- vozačka dozvola B kategorije
- uređivanje Facebook stranice i mrežnih stranica
- upućenost u kazališnu tehniku

Prijava mora sadržavati:
- Osnovne informacije o kandidatu/-kinji – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, spol, državljanstvo - do 1 stranice
- Pismo u kojem kandidat/-kinja obrazlaže na koji način odgovara traženom profilu te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice
- Životopis u kojem se navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice
- Dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (sken)

Prijave se dostavljaju elektroničkom poštom na obje ove adrese: ana@badco.hr i multimedijalnakoliba@gmail.com

Zakašnjele i nepotpune prijave te one koje ne poštuju navedena ograničenja opsega dokumentacije neće se razmatrati. Kandidati/-kinje mogu biti pozvani/-e na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni isključivo putem elektroničke pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Email facebook twitter