A 2

glazbeno-plesno djelo za plesačicu, violu & elektroniku

koncept: Tibor Szirovicza i Zrinka Šimičić Mihanović
koreografija: Zrinka Šimičić Mihanović
kompozicija: Tibor Szirovicza
izvedba: Ivana Pavlović (ples), Alekandar Jakopanec (viola)

“a 2” (“a due”) je termin u glazbenoj notaciji koji se koristi za dva orkestralna instrumenta notirana na istom crtovlju te označava da isti počinju svirati unisono.
U predstavi “a 2” dva se svijeta, dvije osobe na sceni, susreću i mimoilaze, (ne) prepoznaju i razilaze, traže i (ne) nalaze. Dijele prostor izvedbe, zajednički pulsiraju u trajanju, gradeći partituru koju vidimo, oblikujući koreografiju koju čujemo.
Plesačica Ivana Pavlović i violinist Aleksandar Jakopanec prizorište premrežuju silnicama i manifestacijama svojih osobnosti, želja, strahova, iskustava… oživljenih pokretima i glazbom koju stvaraju.
Pokret je upisan u glazbu i integralni je dio glazbene partiture. Elektronički soundtrack pojavljuje se kao produžetak, pojačanje živog instrumenta (viole), ali i kao poveznica glazbenog i plesnog tkiva. Komunikacija violista i plesačice međusobno te s elektroničkom dionicom ostvarena je unaprijed određenim metrom, dok se glazbena kompozicija i koreografija sinergijski grade kroz imitaciju i varijaciju ritamskih struktura.
Autori predstave “a 2”, koreografkinja Zrinka Šimičić Mihanović i skladatelj Tibor Szirovicza prvi put surađuju u okviru projekta nastalog kroz koprodukciju Muzičkog biennala Zagreb i Hrvatskog instituta za pokret i ples. Praizvedba projekta održana je na 28. Muzičkom biennalu Zagreb, 22. travnja 2015. u 23.00 sata, u Zagrebačkom plesnom centru.

fotografija: Vedran Metelko